Tidningar

Riktade branschtidningar med hög träffsäkerhet mot köpare och bästa affinitet, det är idag den väg företagen väljer vad gäller tryckta medier för att få ut största möjliga effekt på satsade pengar inom marknadsföring och försäljning.

Läsarna och mottagarna av fackpress från Conventus är beslutsfattare inom näringslivet som vunnits genom åratal av branschnärvaro och som bearbetats återkommande, bland annat genom mässor och konferenser. Detta har gett tidningarna till stor del köpta upplagor med hög läsbarhet som når långt ut i branscherna. För företagen är detta tillsammans med högkvalitativa innehåll och utföranden en garanti för att annonsbudskapen uppmärksammas.

Ju mer specialiserad och nischad, ju ”hetare ”är idag ett tryckt media. Det är då tryckta tidningar och bilagor står sig mer än väl i konkurrensen med digitala medier.

Conventus fackpress är skapad för att svara mot detta. Med sin slogan ”Spara på ammunitionen, satsa på prickskytte” attraherar branschtidningarna från Conventus svensk industri och näringsliv inom ett stort antal områden.

Genom sin stora digitala närvaro på webben, kan Conventus dessutom erbjuda unika möjligheter till samordnad marknadsföring där ”print” och web spelar ihop för absolut bästa resultat.

Tidningar

Custom Publishing