Nordisk Energi

Nordisk Energi, etablerad sedan 26 år,rapporterar om de senaste branschnyheterna inom hela energisektorn. heta profilintervjuer, aktuella energiprojekt, ny teknik och forskningsrön inom branschen. De mest frekvent återkommande avdelningarna är bland annat bioenergi, elkraft, elnät, energieffektivisering, fjärrvärme, gas, kraftvärme, kärnkraft, mätteknik, rökgasrening, energieffektivisering i fastigheter och inom industrin, säkerhet, vattenkraft, solenergi och vindkraft. Tidningen utkommer med sex utgåvor per år. Därtill kommer ett antal temabilagor som medföljer tidningen med jämna mellanrum.

Den pågående omfattande och utmande elektrifieringen av Sverige kräver en rik tillgång på information, fakta och nya problemställningar som Nordisk Energi går i bräschen för att förmedla