Nordisk Papper & Massa

Nordisk Papper & Massa är ledande branschtidning för pappers- och massaindustrin. Tidningen startades för 25 år sedan och har en given plats som arena för hela denna viktiga exportindustri. Tidningen rapporterar om satsningar i branschen på investeringar och projekt, ny teknik, nya material, digitalisering, energieffektivisering och hållbarhet.