Webb

Conventus stora satsningar på redaktionella branschsajter på Internet och digital fackpress har gett svensk industri och näringsliv en egen arena att synas och höras på där man snabbt och iögonfallande kan nå ut till rätt samarbets- och köparkategorier. Nischade internetmiljöer är de mest användbara och resultatskapande samlingsplatserna att finnas i och besöka för företag som vill och måste vara helt uppdaterade och som skall och måste nå ut med sina annonsbudskap.

Genom omfattande redaktionella och digitala investeringar tillhandahåller Conventus 17 branschsajter på Internet som alla uppdateras oavbrutet under dagen och som kan räkna in mycket stora besökargrupper. Många journalister är med och dagligen tar fram de nyttiga nyheter och reportage som varje branschaktör hela tiden behöver i sitt arbete. Detta skapar den redaktionella miljö där annonsbudskapen kan trivas. På dessa sajter når företagen en digital träffsäkerhet och en affinitet som är unik. Ett annonsbudskap här garanteras en nårbarhet som sträcker sig långt ut i branscherna och som inte bara når själva beslutsfattarna, utan också dem i organisationen och företagen som i sin tur påverkar beslutsfattarna.

Genom Conventus web-baserade riktade nyhetsbrev och digitala specialtidningar paketeras information, nyheter och branschreportage så att de direkt talar till företrädarna för en speciell bransch. Annonseffekten på dessa har visat sig mycket stor och här kan företagen på ett tydligt sätt bryta igenom det allmänna bruset och trafiken på Internet.

Nyheter inom näringslivet ...
Det senaste inom byggbranschen ...
Det senaste inom energibranschen ...
Det senaste inom vindkraft ...
Det senaste inom inustri ...
Det senaste inom infrastruktur ...
Det senaste inom järnvägar ...
Det enaste inom Metall- & Gruvindustrin ...
Det senaste inom inredning ...
Internationell sida med det senaste inom Papper & Massa ...
Internationell sajt med det senaste inom Miljöteknik  ...
Det senaste inom Transport & Logistik ...